De utrechtse wethouder Gerard Abrahamse voor Monumenten is opgetogen over de subsidie van ruim ¤ 3,3 miljoen voor de restauratie van Kasteel De Haar in Haarzuilens. Stichting kasteel De Haar heeft deze subisidie vandaag schriftelijk toegezegd binnengekregen van het Rijk. Een prachtige stimulans voor de stichting om deze kanjerrestauratie, de grootste van Nederland, voort te zetten. Het grootste deel van het subsidie wordt gebruikt om de fundering van het kasteel te verbeteren en om de flink verzakte en losgescheurde riddertoren te herstellen.

Kasteel De Haar is een van de 11 Nederlandse kanjermonumenten die in 2001 en 2002 met rijkssubsidies gesteund zijn, maar waarvoor bij het Kabinet de middelen ontbraken om de gehele benodigde subsidie toe te kennen. De gemeente Utrecht heeft zich, samen met enkele andere gemeenten, bij herhaling sterk gemaakt om kanjersubsidies ter beschikking te krijgen. Het belang van het voortzetten van het werk was groot. Een niet voltooide restauratie zou de technische gebreken laten voortbestaan, wat op termijn alleen maar duurder wordt. Ook het tussentijds afbreken van steigers en wegzenden van vaklieden zou later voor veel extra kosten en inspanning zorgen. Om zeker te stellen dat het kasteel ook in de toekomst opengesteld blijft voor de vele belangstellende bezoekers, is nu doorgaan met restaureren nodig. Tijdens de langdurige restauratie blijft het kasteel gewoon te bezoeken.
Eind 2004 werd duidelijk dat het Kabinet ¤ 20 miljoen voor de 11 kanjers beschikbaar stelde en vandaag bleek op hoeveel van dat bedrag Kasteel De Haar kan rekenen. Een mooi resultaat, maar het kasteel is er daarmee nog niet. Daar bovenop heeft het kasteel nog ¤ 9 miljoen nodig om het enorme werk ook echt te voltooien. Wethouder Abrahamse heeft goede hoop dat Stichting Kasteel De Haar in 2006 voldoende geld krijgt om de hele megaoperatie uit te voeren. Want op Prinsjesdag 2005 bleek dat nog eens ¤ 40 miljoen voor deze kanjers beschikbaar gaat komen.
bron:Gemeente Utrecht