Precies een maand na de aardbeving op het eiland Java in Indonesië is er op giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO)  3.500.000 euro binnengekomen. De omvang van de ramp is groter dan aanvankelijk werd gedacht. Met het geld van de SHO kunnen de eerste noden worden gelenigd maar er is onvoldoende geld om alle wederopbouw-programma's van de lidorganisaties te financieren. De hulporganisaties zijn volop bezig met het verstrekken van humanitaire hulp aan de slachtoffers zoals onderdak, voedsel, water, sanitaire voorzieningen, medische verzorging en psychosociale hulp.

Een maand geleden, op zaterdag 27 mei, trof in de vroege ochtend een zware aardbeving het eiland Java in Indonesië. Volgens de laatste cijfers vielen er 5736 dodelijke slachtoffers, zijn er 78.0000 gewonden en zijn meer dan een miljoen mensen dakloos. Volgens hulpverleners ter plekke is het aantal daklozen en de omvang van de schade groter dan aanvankelijk werd gedacht. Joop Jansen van Mensen in Nood/Cordaid vindt het niet terecht dat de ramp in Nederland alweer 'buiten beeld'is. 'Er zijn veel meer mensen dakloos geworden. De wederopbouw zal zeer veel tijd en energie gaan kosten en daar is meer geld voor nodig dan nu beschikbaar is.'
Waarnemend voorzitter van de SHO, Aloys van Rest, is blij met deze voorlopige tussenstand. 'Het is een fantastisch bedrag wat is gestort op giro 555 van de SHO. Partnerorganisaties
zijn in staat om de getroffenen direct te helpen, hen van onderdak te voorzien en op te vangen. Maar voor de wederopbouw zijn de huidige financiële middelen ontoereikend. Daarvoor is meer geld nodig.  Het gironummer blijft ook de komende periode nog geopend. 'Volgens Unicef zijn er totaal 329 verwoeste, 1.319 zwaar beschadigde en 1.264 licht beschadigde scholen (van kleuterschool tot universiteit). Tot op 16 juni zijn er 57 gevallen van tetanus geconstateerd.De lidorganisaties van de SHO zijn veelal in samenwerking met hun lokale partner-organisaties volop in actie om de slachtoffers van de aardbeving bij te staan. Er zijn verschillende mobiele teams in het rampgebied aan het werk. Ziekenhuizen en klinieken zijn van de benodigde medische materialen voorzien. Er wordt volop gewerkt aan tijdelijke huisvesting. Tenten zijn ingericht als noodschool en kinderen krijgen allerlei schoolmaterialen. Ruim 80.000 kinderen zijn inmiddels gevaccineerd tegen mazelen.
De SHO startte op maandag 29 mei jl. een noodhulpactie met als motto Aardbeving Java-help nu.  Er werden radio- en tv-spotjes uitgezonden en via advertenties in landelijke en regionale dagbladen werd opgeroepen om een donatie over te maken. Via de website www.giro555.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de hulpverlening aan het getroffen gebied en het verloop van de Nationale Actie. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat bij een grote humanitaire crises aandacht vraagt en fondsen werft voor hulpverlening. De SHO bestaan uit: Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Momenteel is Kerkinactie voorzitter van de SHO.
bron:Kerkinactie