Meer dan 3500 mensen met een gesubsidieerde baan krijgen de mogelijkheid een leerwerktraject te volgen en zo hun kans op een reguliere baan te vergroten. Daar is 36 miljoen euro voor beschikbaar.

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanmiddag in overleg met gemeenten, werkgevers en werknemers overeenstemming bereikt over het besteden van die 36 miljoen. Het geld wordt vooral gebruikt als subsidie voor scholing en begeleiding.

De betrokken partijen hielden de 36 miljoen euro over van de tijdelijke stimuleringsregeling ID-banen. Hiervoor was in totaal 170 miljoen euro beschikbaar. Die regeling was bedoeld om gesubsidieerde banen om te zetten in reguliere banen. Er zijn 7.700 mensen vanuit een ID-baan mee aan gewoon werk geholpen. De overgebleven 36 miljoen euro gaan nu gebruikt worden om deelnemers die het nog niet is gelukt om door te stromen naar een reguliere baan, alsnog de kans te geven het via een leerwerktraject te proberen.

De regeling zal uiterlijk 1 januari 2006 in werking treden. Vertegenwoordigers van gemeenten, werkgevers, werknemers en de Raad voor Werk en Inkomen houden de voortgang in de gaten.

bron:SZW