Tijdens het staatsbezoek van de Russische president Poetin aan ons land begin november, ontstond er verwarring over de omvang van de handel tussen beide landen in 2004. Volgens Poetin ging het hier om een bedrag van circa 14 miljard euro. Het CBS registreerde echter over die periode een ander cijfer: ruim 9 miljard euro. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in de Russische cijfers ook doorvoer-  en entrepothandel is opgenomen. Deze goederenstromen worden echter niet in de Nederlandse in- en uitvoerstatistieken meegeteld, omdat zij niet in het vrije verkeer van de Europese Unie zijn of omdat de goederen geen eigendom worden van een Nederlander

Driekwart van invoer is olie
De Nederlandse invoer uit Rusland is in 2004, in vergelijking met een jaar eerder, met 32 procent toegenomen tot 6,1 miljard euro. De invoer bestaat voor ruim driekwart uit ruwe aardolie en aardolieproducten. De waarde van de ingevoerde ruwe aardolie is het afgelopen jaar met 60 procent toegenomen tot 3,4 miljard euro. Aan aardolieproducten werd in 2004 voor 1,4 miljard euro ingevoerd. Dit is 2 procent minder dan in 2003. 

Export naar Rusland met 15 procent toegenomen
Naar Rusland werd het afgelopen jaar voor 3,2 miljard euro aan goederen uitgevoerd. Dit is bijna een half miljard euro meer dan in 2003. Met een aandeel van 20 procent zijn computers het belangrijkste exportproduct. Er werd in 2004 voor 664 miljoen euro aan computers geëxporteerd. Dit is een toename met 15 procent ten opzichte van 2003. Nederland treedt hier voornamelijk als distributeur op. Naast computers zijn microprocessors (216 miljoen euro;+118 procent) en groenten en fruit (225 miljoen euro; -16 procent) belangrijke exportproducten.

bron:CBS