Zaterdag 5 november gaan duizenden deelnemers weer een dag actief aan de slag in bos, veenweide, moeras, duinen en heidegebieden. Op 230 locaties in heel Nederland wordt er samen gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In Noord-Holland zijn er maar liefst 34 werklocaties. Iedereen kan meedoen aan de werkdag. Onder professionele begeleiding kan men struiken snoeien, gras hooien, wilgen knotten, broeihopen voor slangen aanleggen, heide plaggen en nog veel meer. De dag is ook een eye-opener om te zien wat vrijwilligers en natuur- en landschapsorganisaties in de omgeving zoal doen om de natuur en het landschap mooi te houden. Essent, VSBfonds en de Nationale Postcode Loterij maken de Natuurwerkdag mede mogelijk.

 

De werkzaamheden verschillen per locatie. In het Ilperveld kan men boomopslag verwijderen, in het Zwanenwater wilgen en berken verwijderen. Bij het Landje van Naber bij Hoorn gaat men zeisen, hekwerken maken, en gras en riet harken en opruimen. In het Spanderswoud ('t Gooi) worden bomen omgetrokken om open plekken te maken. Alle werkzaamheden in Noord-Holland staan op de website www.natuurwerkdag.nl.

De Natuurwerkdag zorgt voor actie en lol op mooie plekken buiten. Wie z'n eigen omgeving beter kent en waardeert, gaat daar zorgvuldiger mee om. Veel kinderen en jongeren weten echter weinig van de natuur. Met de speciale 'jongerenlocaties' en 'Essent-gezinslocaties' speelt de Natuurwerkdag daarop in. Op de gezinslocaties zijn ouders met kinderen jonger dan 12 jaar welkom om op speelse wijze in contact te komen met de natuur. Kinderen kunnen onder begeleiding takken opruimen, kruiwagens volladen, nestkasten bouwen en soms zelfs Harry Potter-bezems maken. Op de 'jongerenlocaties' wordt gezorgd voor 'stoere' werkzaamheden zoals het vellen van grote bomen, trilveen maaien of hooien van riet.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk. Er is altijd een (gezins)locatie in de buurt. Kijk op www.natuurwerkdag.nl of bel 0900 - 777 09 00. Meer weten over een specifieke locatie? Neem dan contact op met de locatieleider of de provinciale coà¶rdinator. Hun gegevens staan op de website vermeld.

In 2005 viert de Natuurwerkdag haar eerste lustrum. De dag heeft een groeiend succes: in 2001 gingen op 80 locaties 1.150 deelnemers aan het werk. In 2004 waren op 230 locaties al 7.800 vrijwilligers actief! De dag wordt georganiseerd door: Landschapsbeheer Nederland, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), Vereniging Natuurmonumenten, Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM), Staatsbosbeheer, Vobula, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), IVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, Scouting Nederland en enkele provinciale Landschappen. 

bron:Landschap Noord Holland