De drie Technische Universiteiten, TU Delft, TU Eindhoven en Universiteit Twente, verenigd in de federatie van technische universiteiten i.o. krijgen eenmalig 50 miljoen euro voor de oprichting van vijf gezamenlijke toponderzoeksinstituten (Centers of Excellence). De centers leiden tot meer focus en massa in het onderzoek en bespoedigen de oprichting van de federatie van de technische universiteiten. De middelen zijn afkomstig uit het Fonds
Economische Structuurversterking. De ministerraad heeft met dit voorstel van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs), Brinkhorst (Economische Zaken) en staatssecretarissen Van Gennip (Economische Zaken) en Rutte (Onderwijs) ingestemd.

De nieuw op te richten centers of Excellence vormen een beslissende stap in de richting van een federatie van de drie universiteiten in 2007. Met die samenwerking wordt de internationale positie van de technische universiteiten op de gebieden van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie (het economisch en maatschappelijk benutten van kennis) versterkt.
In de vijf centers of excellence bundelt de federatie i.o. het toponderzoek op een aantal belangrijke gebieden, te weten: Nanotechnology, ICT, Sustainable Energy, High Tech Systems and Materials en Fluid and Solid Mechanics. Om deze ambities te laten slagen, brengen de drie afzonderlijke universiteiten hun onderzoek onder bij de gezamenlijke centers of Excellence. Daarnaast worden ook nog eens dertig nieuwe tophoogleraren van buiten de drie TU.s aangetrokken. De middelen die het kabinet beschikbaar stelt zijn met name bedoeld om de aanstelling van deze 30 nieuwe hoogleraren versneld mogelijk te maken.

Hiermee beogen deze centra op korte termijn op belangrijke onderzoeksthema.s nieuw toponderzoek te genereren. De federatie zal na de opstartfase zelf de middelen vrijmaken om de dertig hoogleraren in dienst te houden en de Centers of Excellence verder uit bouwen.
bron:OCW