Commandant Personeelscommando Koninklijke Landmacht, brigadegeneraal Leanne van den Hoek, stelt dinsdag 13 december 2005 in Ermelo de 5000ste landmachtmilitair aan. Deze militair krijgt de aanstelling overhandigd in het bijzijn van de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Peter van Uhm.  Hiermee heeft de landmacht haar wervingsdoelstelling voor 2005 gehaald. Nooit eerder heeft de landmacht in à©à©n jaar tijd zoveel militairen geworven.

Op deze dag krijgen de laatste zes aangestelde militairen een programma aangeboden bij hun toekomstige werkgever. Samen met hun naaste familie maken zij kennis met het werken en wonen bij de landmacht. Zo ontmoeten zij militairen van het 45ste bataljon, brengen ze een bezoek aan de legeringgebouwen en kunnen ze deelnemen aan een schietsimulatie. Eveneens lanceert de landmacht de nieuwste wervingscommercials.

Aanleiding voor de grote wervingsbehoefte van het afgelopen jaar is de reorganisatie
'nieuw evenwicht', waarmee Defensie streeft naar een moderne, flexibele, snel inzetbare en professionele krijgsmacht.

Defensie heeft in totaal voor dit jaar een wervingsbehoefte van 7000 militairen en dat
aantal wordt vrijwel gehaald. Ook voor 2006 is het doel om 7000 nieuwe militairen te
werven, waarvan wederom 5000 voor de landmacht.

bron:MinDef