Vandaag heeft de Belastingdienst de tweede ronde betalingen zorg- en huurtoeslag voor de maand januari uitgevoerd. In totaal zijn er nu 5,5 miljoen betalingen in december gedaan, waarvan 4,5 miljoen op 20 december en 1 miljoen op 30 december. Staatssecretaris Wijn: 'Ik wil graag de medewerkers van de Belastingdienst complimenteren met deze formidabele prestatie.'

Niet alleen heeft de Belastingdienst de toeslagen uitgekeerd aan de mensen die voor de
garantiedatum van 1 november de zorgtoeslag en/of de huurtoeslag hadden aangevraagd, maar ook aan de mensen die later in november of in december hun aanvraag indienden. Ook is het gelukt om de mensen die een vragenbrief thuisgestuurd hadden gekregen, omdat eressentiële gegevens misten op hun aanvraagformulier, op tijd uit te betalen.
Ongeveer 200.000 toeslagen kunnen niet meer dit jaar worden uitbetaald. De verwachting is dat deze uitbetalingen in de eerste week van januari zullen plaatsvinden. Bij deze laatste betalingen zitten relatief veel nieuwe aanvragen voor de huurtoeslag, dus mensen die hiervoor nog geen huursubsidie ontvingen. Daarmee zijn alle aanvragen verwerkt, ook die na 1 november zijn binnengekomen Ongeveer 300.000 mensen die een zorg- en/of huurtoeslag hadden aangevraagd, bleken geen recht te hebben op de toeslag. In de meeste gevallen was het inkomen te hoog om een toeslag te kunnen ontvangen.
bron:MinFin