De politie heeft in Vaassen een onderzoek afgerond waarbij 58 misdrijven zijn opgelost. Er werden zes jongens in de leeftijd tussen 16 en 19 jaar aangehouden. Vijf van hen wonen in Vaassen, één van hen woont elders. Het gaat om ernstige vernielingen door graffiti-teksten (openlijk geweld), bedreigingen door een kogelbrief en met graffiti-teksten, het veroorzaken van valse bomalarmen, het bezit van traangas, twee nepvuurwapens en diefstal van twee fietsen.

De gepleegde feiten vonden plaats in de periode tussen oktober 2004 en november 2005. Terwijl het politieonderzoek in volle gang was, betrapte de politie op 3 november 2005 tijdens extra toezicht twee van de vijf verdachten tijdens vernielingen en een poging tot brandstichting bij de “Krugersteeschool” aan de Westerenkweg. Het reeds gestarte onderzoek raakte hiermee in en stroomversnelling. Eén van de wijkagenten van Vaassen heeft in het rechercheonderzoek meegedraaid. Zijn informatie bleek zeer waardevol.

 

UMC en VOG
De verdachten maakten zich in wisselende samenstelling schuldig aan het bekladden van auto’s, aanhangwagens, woningen, flats en winkels met opvallende graffiti-teksten.  Zij gebruikten hierbij, stiften, verfspuitbussen en kwasten met verf.  Er werden beledigende teksten geschreven gericht tegen de politie en het tweede kamerlid Ayaan Hirsi Ali, maar ook bedreigingen richting de wijkagent. In de teksten werden ook meerdere malen de afkorting UMC en VOG gebruikt. UMC stond zo werd in het onderzoek duidelijk, voor de aanduiding United Moslim Click (groep) en VOG voor Vaassense Original Gangsters (een afgeleide uit een speelfilm). 

    

Kogelbrief
In november 2004 werd in de brievenbus van een kantoorpand in Vaassen een kogelbrief aangetroffen. In de brief werden algemene bedreigingen geuit tegen een breed publiek. In dezelfde nacht werden op meerdere plaatsen in Vaassen, waaronder trappenhuizen van flats aan de Potgieterstraat, de Suikerbrink, de Westerenkweg en de Krugerstraat lege hulzen aangetroffen. Ook op enkele voet- en fietspaden werden lege hulzen aangetroffen.
Bomalarm
Verdachten meldden in november 2004 en september 2005 in de avond en nachtelijke uren telefonisch bij de politie, dat er een bom was geplaatst in of bij het gebouw van het ROC aan de van Riebeekstraat. Op last van de politie werd het gebouw doorzocht maar niets aangetroffen.
Wapens
Bij één van de verdachten trof de politie een busje traangas en bij een andere verdachte twee nepvuurwapens die voor bedreiging geschikt waren. Het traangas en de nepvuurwapens zijn op grond van de Wet Wapens en Munitie verboden.
Fietsdiefstal
Tijdens het onderzoek werd duidelijk, dat twee verdachten twee maal een fiets hadden weggenomen op een locatie in Epe en Vaassen. De politie beschouwt drie Vaassenaren (twee van 17 en één van 19 jaar), als de hoofdverdachten. Eén van hen (17) wordt door de kinderrechter in voorlopige hechtenis gehouden.
De andere verdachten werden na een aantal dagen voorlopige hechtenis in vrijheid gesteld en zijn in afwachting van een nadere beslissing van de officier van justitie en de rechtbank.
bron:Politie Noord en Oost Gelderland