In de wijk Emmermeer dreigt een 60 meter hoge kraan om te vallen door verzakkingen in de grond. De kraan staat op een bouwplaats nabij het winkelcentrum Emmermeer. In een straal van 100 meter rondom de kraan zijn ongeveer 175 omwonenden geëvacueerd en worden opgevangen in Congrescentrum de Giraf in Emmen of bij familie en vrienden.

Er wordt door medewerkers van de gemeente, politie, brandweer, GHOR hard gewetrkt om de situatie onder controle te krijgen. De politie en Stichting Veiligheidszorg zijn de gehele nacht ter plaatse om terugkerende omwonenden door te verwijzen naar het Congrescentrum de Giraf. De gemeente probeert voor de geëvacueerden een zo goed mogelijke opvang te organiseren.

Stabilisatie kraan
Er wordt gewerkt om de situatie onder controle te krijgen. Door hevige regenval is de kraan instabiel geworden. Zo is men bezig het water uit de bouwput te pompen. Daarnaast wordt er zand gestort om de kraant te stabiliseren. Ook wordt een tweede kraan geplaatst om tegendruk te bieden aan de bestaande kraan. Rond 23.00 uur is het gevaar nog niet geweken. De politie vraagt het publiek dan ook nadrukkelijk om niet voorbij de afzetlinten te gaan.

Opvang voor de nacht
Omwonenden kunnen de komende nacht niet terugkeren naar hun huizen. Zij kunnen zich melden bij het informatiepunt in het Congrescentrum de Giraf waar gekeken wordt geschikte opvang voor de nacht. Het merendeel van de mensen kan onderdak vinden bij familie en vrienden.

bron:Politie Drenthe