Provincies krijgen 7,5 ton euro om de succesvolle doorbraakmethode in te voeren in de jeugdzorg. Door het werk anders te organiseren werken bureaus jeugdzorg in Flevoland, Overijssel en Groningen grotendeels zonder wachtlijsten. Ook slaagden ‘doorbraakteams’ er in deze provincies in de doorlooptijden drastisch te verkorten. Staatssecretaris Ross wil andere provincies en grootstedelijke regio’s ook de gelegenheid bieden om met deze uit Amerika overgewaaide methode te gaan werken.

De gemiddelde wachttijd bij bureaus jeugdzorg bedroeg vorig jaar zes maanden. Met de nieuwe methode kan er binnen twee weken een behandelplan liggen.Eerder maakte de staatssecretaris al afspraken met provincies en grootstedelijke regio’s over het wegwerken van de wachttijden in de jeugdzorg. Alle kinderen met een jeugdzorgindicatie moeten aan het eind van het jaar binnen negen weken zorg krijgen.
 
bron:VWS