Werkgevers en werknemers wordt gevraagd op 8 september 2006 massaal te controleren of er onterechte beloningsverschillen zijn. Deze speciale dag is een van de activiteiten van de werkgroep 'Gelijke beloning, dat werkt'. Dit staat in het jaarplan van de werkgroep, die op 26 januari 2006 begon. Minister De Geus (SZW) heeft het plan naar de Tweede Kamer gestuurd. Iedereen die werkt zou voor elk uur dat gewerkt is een gelijke beloning moeten ontvangen, ongeacht het werk dat wordt gedaan, elk werk is immers belangrijk voor het uiteindelijke resultaat.

Andere activiteiten om ongelijke beloning tegen te gaan, zijn:
-werknemers trainingen aanbieden voor salarisonderhandelingen;
-hulpmiddelen ontwikkelen waarmee werknemers gelijke beloning en correcte inschaling in de CAO kunnen controleren;
-tests ontwikkelen waarmee werkgevers kunnen bepalen of zij gelijk belonen;
-debatten aangaan met werkgevers, cao-onderhandelaars en ondernemingsraden.
Ongelijke beloning
-Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in het bedrijfsleven ongeveer 7% minder verdienen dan mannen. Ook allochtonen, deeltijders en mensen met een tijdelijk contract krijgen regelmatig te maken met onterechte beloningsverschillen. Deze ongelijke beloning is in strijd met de wet en zou tot aangifte bij justitie moeten leiden.
bron:SZW