Minister Dekker (VROM) stelt 8,9 miljoen euro beschikbaar voor het gebied rond het metro- en busstation Zuidplein in Rotterdam. Zij honoreert hiermee een aanvraag van de gemeente Rotterdam voor het plan 'Zuidplein Rotterdam' om de kwaliteit van dit gebied op te vijzelen. Het geld komt uit het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) van het ministerie van VROM.

Bij het plan 'Zuidplein Rotterdam' gaat het onder meer om een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, het weren van auto's uit een doorgaande straat en het verbeteren van de toegankelijkheid van het Zuidplein vanuit het aangrenzende Motorstraatgebied. Daarmee neemt ook de openbare toegankelijkheid van de daar aanwezige voorzieningen, zoals scholen en het  ziekenhuis aanzienlijk toe. Tegelijkertijd wordt het sociaal onveilige karakter van delen van het gebied in en onder het Zuidplein aangepakt. Verder voorziet het plan in nieuwbouw van woningen, horeca, winkels en parkerenvoorzieningen.

Met de toekenning van 8,9 miljoen euro neemt Dekker het advies over van de commissie, die haar adviseert bij de investering van de BIRK-gelden. Met de BIRK-regeling investeert het ministerie van VROM in projecten die passen binnen het ruimtelijk beleid. Voorwaarde is dat projecten de ruimtelijke kwaliteit van de steden en/of het landelijk gebied versterken. In totaal zijn negentien projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het BIRK- budget.

bron:VROM