Staatssecretaris Ross trekt 95 miljoen euro extra uit voor de thuiszorg. Dit extra geld is nodig omdat er meer mensen dan voorzien thuiszorg nodig blijken te hebben.

Met dit besluit neemt Ross de aanbeveling over van het College Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit i.o., dat op haar verzoek de knelpunten in de extramurale AWBZ heeft geïnventariseerd.

De wachtlijsten in de thuiszorg en daarmee de cliëntenstops hebben veel onrust veroorzaakt bij cliënten. Ross betreurt dat ten zeerste, schrijft ze in een begeleidende brief aan de Tweede Kamer. “Ik ben van mening dat het in veel gevallen onnodig is dat mensen verstoken blijven van zorg. Er is immers nog ruimte in het systeem.”

Er blijkt nog 30 miljoen euro van het AWBZ-budget voor 2006 niet gebruikt te zijn. Dit bedrag moet, samen met de extra 95 miljoen, voldoende zijn om tot 2007 goede extramurale AWBZ-zorg te leveren.

bron:VWS