De rechtbank Arnhem veroordeelt Karel Aalbers tot een geldboete van 20.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden voor feiten met betrekking tot de zaak Machlas. Voor de overige feiten heeft de rechtbank hem vrijgesproken.

 

Verdachte heeft eind jaren negentig, als voorzitter van de voetbalclub Vitesse geprobeerd de club op de Europese voetbalkaart te zetten. Verdachte heeft hierbij naar het oordeel van de rechtbank de juridische grenzen van het toelaatbare opgezocht om dit te kunnen realiseren. In zijn poging Europees topscoorder Machlas voor de club te behouden - met als uiteindelijk doel na een jaar een hoge transfersom te kunnen verkrijgen - heeft verdachte echter de grenzen van het toelaatbare overschreden.

Aalbers heeft zich schuldig gemaakt aan het vervalsen van het spelerscontract van voetballer Machlas. In het contract stond dat Machlas fl. 500.000 per voetbalseizoen zou ontvangen terwijl dit in werkelijkheid fl. 2.500.000 was per voetbalseizoen.

Hierdoor is op onjuiste wijze aangifte loonbelasting gedaan. Tenslotte heeft Aalbers namens Vitesse de belastingdienst onvolledig ingelicht door te verklaren dat er tussen Vitesse en Machlas alleen een arbeidsovereenkomst bestond waarin het salaris van Machlas fl. 500.000 bedroeg.

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de persoonlijke omstandigheden van verdachte, zijn blanco strafblad, het feit dat de feiten dateren uit 1998 en 1999 en dat verdachte van vijf feiten wordt vrijgesproken. Anders dan door de officier van justitie is geëist is de rechtbank dan ook van oordeel dat een geldboete passend en geboden is. Voorts ziet de rechtbank aanleiding aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen. Deze voorwaardelijke straf dient als waarschuwing voor verdachte om zich voortaan van het plegen van delicten te onthouden.

bron:Rechtbank Arnhem