SBS Broadcasting S.A.  kondigt aan dat de geplande overname van SBS door een entiteit geleid door fondsen geadviseerd door twee toonaangevende internationale investeringsmaatschappijen, Permira en KKR, werd goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van SBS die vandaag in Luxemburg werd gehouden. De aandeelhouders van SBS zijn bovendien akkoord gegaan met de daarmee samenhangende voorstellen die werden uiteengezet in de aandeelhouderscirculaire die in verband met de transactie op 1 september 2005 werd gedistribueerd.

SBS verwacht dat de afsluiting van de transactie gedurende de tweede helft van oktober 2005 zal plaatsvinden, na aan alle voorwaarden betreffende de transactie in het Aan- en Verkoopcontract is voldaan of daarvoor een verklaring van afstand is verkregen, en dat de uitkeringen van de verkoopopbrengst aan de aandeelhouders en de overige opbrengsten en uitkeringen aan optiehouders spoedig daarna zullen plaatsvinden. De overige voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er geld verstrekt wordt (precedent), worden beschreven in de aandeelhouderscirculaire, waaronder de ontvangst van de concurrentieverklaring van de Europese Commissie. SBS wil de verkoop bekendmaken zodra aan de andere voorwaarden 'precedent' is voldaan of een verklaring van afstand is verkregen en de afsluitingsdatum is vastgesteld.

Op de toekomst gerichte verklaringen
De verklaringen in dit persbericht betreffende de verwachte timing van de afsluiting van de transactie, de uitkeringen van de verkoopopbrengst en overige opbrengsten aan de aandeelhouders en de uitkeringen aan optiehouders zijn op de toekomst gericht. Op de toekomst gerichte verklaringen zijn uit de aard der zaak onzeker en de tijd waarop deze gebeurtenissen daadwerkelijk plaatsvinden kunnen afwijken. Voor extra informatie wat betreft de factoren, die de uitkeringen aan aandeelhouders en optiehouders, en de afsluiting van de transactie zouden kunnen beïnvloeden, kunt u de aandeelhouderscirculaire raadplegen die beschikbaar is op de website van SBS op www.sbsbroadcasting.com.

Over SBS Broadcasting S.A.
SBS is een Europees commercieel televisie- en radio-omroepbedrijf met ondernemingen in West- en Centraal-Europa. Landen waar SBS momenteel uitzendt zijn: België (Vlaanderen), Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Nederland, Noorwegen, Roemenië en Zweden.

bron:SBS Broadcasting