In 2005 is in 40 procent van de bij de politie gemelde incidenten van huiselijk geweld (ruim 57.000) aangifte gedaan en in 60 procent van die gevallen hield de politie een verdachte aan. Het aantal aangiften van huiselijk geweld is daarmee ten opzichte van 2004 met 4 procent gestegen, het aantal aangehouden verdachten met 2 procent. Dat blijkt uit het onderzoek van de Advies en Onderzoekgroep Beke naar de omvang, aard en achtergronden van huiselijk geweld, dat op 1 maart is gepresenteerd. De rapportage werd gemaakt in opdracht van de Raad van Hoofdcommissarissen.

De daders van huiselijk geweld zijn in 98 procent van de gevallen man, vooral in de leeftijd van 25 tot 55 jaar en zijn voor 75 procent geboren in Nederland. 68 procent maakt zich meer dan eens schuldig aan huiselijk geweld en 6,4% van alle veelplegers pleegt ook huiselijk geweld. De door het kabinet aangekondigde uithuisplaatsing van daders, het zogenaamde huisverbod is daarom ook hard nodig om het tegenhouden van huiselijk geweld met kracht door te zetten. De daders lijken ook een bredere criminele carrière te hebben dan alleen huiselijk geweld. Een aanzienlijke groep heeft zich ook schuldig gemaakt aan ander geweld, alcoholgerelateerde misdrijven, verkeersmisdrijven, openbare orde misdrijven en drugsdelicten. Het gaat hier om een globale analyse.
Uit de rapportage wordt voor het eerst duidelijk hoeveel kinderen slachtoffer en getuige zijn van huiselijk geweld. Ruim 2500 kinderen onder de 18 jaar zijn zelf daadwerkelijk slachtoffer van huiselijk geweld en ongeveer een zelfde aantal is getuige. Het betreft hier naar overtuiging van landelijk projectleider commissaris Gerda Dijksman slechts een topje van de ijsberg. 'De mogelijkheid voor kinderen om aangifte te doen is vanwege hun afhankelijke positie zeer beperkt.' Dijksman constateert dat de wachtlijsten bij verschillende Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) nog veel te lang zijn, waardoor kinderen verstoken blijven van hulp.
Uit het onderzoek blijkt ook dat huiselijk geweld in driekwart van de gevallen lichamelijk geweld  en psychisch geweld betreft. De derde categorie in omvang is bedreiging Dit percentage is gestegen van 11% naar 16,7% . Stalking en seksueel geweld komen het minste voor. Van de ruim 13.000 geregistreerde slachtoffers is 76 procent vrouw, waarvan ruim de helft van de slachtoffers in de leeftijd tussen de 25 en 45 jaar is. Bij seksueel geweld ligt de leeftijd geheel anders: 43 procent is jonger dan 18 jaar. Slachtoffers van 55 jaar en ouder wijken ook af van het algemene profiel. In 7 procent van het totaal aantal gevallen zijn zij slachtoffer. Mannen zijn daar veel vaker het slachtoffer (42 procent). Vanaf 66 jaar blijkt dat mannen en vrouwen in gelijke mate slachtoffer zijn.

Projectleider Gerda Dijksman beveelt aan de komende jaren een specifieke aanpak te ontwikkelen voor veelplegers van huiselijk geweld. Daarnaast moet de aangiftebereidheid bij slachtoffers verder gestimuleerd worden en de wachtlijsten bij de AMK's snel worden opgeheven. Tevens zal de registratie van huiselijk geweld bij de politie die in 2004 van start ging, verder verfijnd moeten worden.
bron:NPI