Op verzoek van de officier van justitie zijn dinsdag door de rechter-commissaris op acht plaatsen doorzoekingen gedaan in verband met een onderzoek naar onder andere hypotheekfraude en belastingontduiking. Voor en tijdens de doorzoekingen zijn negen aanhoudingen verricht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De twee hoofdverdachten zijn vrijdag aan de rechter-commissaris voorgeleid.

Het onderzoek startte naar aanleiding van vele meldingen van overlast van panden in verpauperde wijken in Rotterdam. Veel van deze panden bleken, soms via ingewikkelde constructies, in handen van dezelfde eigenaren. Het onderzoek leverde onder andere op dat met deze panden op verschillende manieren is gemalverseerd. De verdachten wordt naast hypotheekfraude en belastingontduiking, ook oplichting, valsheid in geschrifte, en bedreiging. Banken en katvangers bleven met schulden achter. De belastingdienst heeft inmiddels op tientallen panden beslag gelegd.
De doorzoekingen werden dinsdag in woon- en bedrijfspanden in Rotterdam, Zandvoort en Leimuiden gedaan. Bij het onderzoek werd samengewerkt met de politie Rotterdam-Rijnmond, FIOD-ECD en Belastingdienst.

Bij drie notarissen zijn delen van de administratie die te maken hadden met de transacties rondom een groot aantal panden, in beslag genomen. Deze bescheiden blijven vooralsnog gesloten en onder beheer van de rechter-commissaris tot de raadkamer van de rechtbank besloten heeft of de stukken teruggegeven moeten worden aan de notarissen, of in het onderzoek kunnen worden gebruikt. Dit in verband met de geheimhoudingsplicht van notarissen. Het onderzoek naar deze zaken is deels voortgevloeid uit het zogenoemde Alijda-project: de integrale aanpak van onder andere overlastgevende panden.

bron:OM