Minister Dekker (VROM) gaat onder voorwaarden akkoord met de aanleg van een
breedbandnetwerk door woningcorporaties in Amsterdam. Dat blijkt uit een brief van de minister aan de betrokken woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. De Amsterdamse corporaties zijn met de gemeente van plan een breedbandnetwerk in een deel van de stad te realiseren. Zij hebben daartoe Glasvezelnet Amsterdam B.V. opgericht.

De deelneming in de Glasvezelnet Amsterdam B.V. van de corporaties beschouwt de minister als een experiment. Zij laat in haar brief weten dit in lijn te zien met haar voorstellen aan de Tweede Kamer om onder strikte voorwaarden vrije dochterondernemingen van corporaties commerciële activiteiten te laten verrichten. Naast een beperking van de financiële participatie en aansprakelijkheid van de corporaties, stelt de minister als voorwaarde dat er geen marktverstoring mag optreden en dat er geen enkele vorm van staatssteun mag toevloeien naar Glasvezelnet Amsterdam BV. Daarnaast moet ook de Europese Commissie instemmen met de plannen. Ook geeft minister Dekker in haar brief aan geen aansprakelijkheid te aanvaarden als haar beleidslijn door de Tweede Kamer niet wordt gesteund of door de Europese Commissie wordt verboden.
bron:VROM