De huidige koers van dit kabinet rond luchtkwaliteit maakt de aanleg van nieuwe wegen de komende vijf tot tien jaar zo goed als onmogelijk. De maatregelen die staatssecretaris Van Geel voorstelt in de op handen zijnde Wet Luchtkwaliteit bieden geen enkele oplossing voor de problemen in de infrastructuur. De gevolgen voor de Nederlandse economie, welvaart en werkgelegenheid zullen groot zijn. Het wordt de hoogste tijd dat de Tweede Kamer ingrijpt, zo vindt Bouwend Nederland. De maatregelen van de staatssecretaris hebben alleen tot gevolg dat we wat langer kunnen blijven ademen en geen zuurstofcilinders in de auto's hoeven te installeren.

'Ik wil nóóit meer horen dat de Wet Luchtkwaliteit leidt tot stagnatie in de
bouw', aldus Van Geel in Bouwend Nederland Podium, het opinieblad van Bouwend Nederland dat vandaag verschijnt. Het optimisme van staatssecretaris Van Geel over het opheffn van de bouwstop is volgens Bouwend Nederland echter volkomen misplaatst.
De maatregelen die staatssecretaris Van Geel aankondigt bieden alleen een oplossing voor kleinere woningbouwprojecten. Wat de staatssecretaris niet vertelt is dat één op de vier geplande nieuwbouwhuizen niet kan worden gebouwd, slechts de helft van het geplande oppervlak aan bedrijventerreinen kan worden gerealiseerd en dat er, op wat spitsstroken na, geen kilometer snelweg bijkomt. Het kabinet bagatelliseert de problemen of wuift ze weg. Het ontbreekt niet alleen aan inzicht in de werkelijke omvang van de problemen, maar ook aan een goede en werkbare oplossing. Dat alles heeft grote gevolgen voor de Nederlandse economie. De bouwers kunnen straks minder sigaren roken dan ze gewend waren, dat heeft ook gevolgen voor de accijns. Infrastructuur werd altijd gezien als de motor van de economie. Nu lijkt het vooral de remmende factor te worden. De Nederlandse economie presteert nu al onder het Europees gemiddelde. Eerder deze week werden daarover opnieuw cijfers bekend.
Bouwend Nederland rekent er daarom op dat de Tweede Kamer haar verantwoordelijkheid neemt, en het kabinet overhaalt tot het nemen van maatregelen die wél op de korte termijn een oplossing bieden. We kunnen het ons eenvoudig niet meer veroorloven om op de lange termijn te gaan zitten wachten.
bron:Bouwend Nederland