De aanneemsom van nieuwe woningen is sinds eind 2003 gestabiliseerd. Tussen 2000 en 2003 steeg de aanneemsom van nieuwe woningen nog met 23 procent. Van 2004 tot medio 2005 is er nauwelijks sprake van een stijging. Korte tijd is de aanneemsom zelfs gedaald.

Loon- en materiaalkosten hard gestegen
De aanneemsom is het bedrag dat een opdrachtgever aan de aannemer betaalt voor een gereedgekomen woning. Dit bedrag dekt de kosten van de bouw (lonen, materialen en bouwplaatskosten zoals de huur van een schaftkeet), algemene kosten en omvat een opslag voor risicocalculaties en winstmarge. De kosten die de aannemer maakt voor het bouwen van een woning bestaan voor een groot deel uit lonen en de prijzen van materialen. Beide kostenposten zijn in de periode 2000–medio 2005 gestegen, de loonkosten harder dan de materiaalkosten. In de periode 2000–medio 2005 stegen de loonkosten met 17 procent, de materiaalkosten stegen met 11 procent. Materiaalkosten vormen 62 procent van de bouwkosten van een huis.
Beton flink duurder geworden
Gemiddeld zijn de prijzen van materiaalkosten tussen 2000 en 2005 met 11 procent gestegen. De prijs van beton is met ruim 18 procent het hardst gestegen. Beton vormt 11 procent van de materiaalkosten bij het bouwen van woningen. Daarnaast zijn ramen, deuren en kozijnen, hout en producten voor de centraleverwarmingsinstallatie en keuken belangrijke kostenposten, samen goed voor 40 procent van de materiaalkosten. Deze materialen stegen iets meer dan gemiddeld in prijs. Prefab-materialen, goed voor bijna 20 procent van de materiaalkosten, stegen iets minder dan gemiddeld in prijs. Glas is tussen 2000 en 2005 juist goedkoper geworden, maar vormt slechts 4 procent van de totale bouwkosten.
Prijsconcurrentie grootste knelpunt
De ontwikkeling van de aanneemsom van nieuwe woningen sluit aan bij de verwachtingen die de bouwers vorig jaar hebben geuit in het jaarlijkse conjunctuuronderzoek van het Economisch Instituut Bouwnijverheid. Bouwers spraken toen uit voor 2004 een scherpe prijsconcurrentie te verwachten. Dat noemden zij dan direct ook als voornaamste knelpunt.
bron:CBS