Uit landelijke cijfers over de aanpak van huise lijk geweld blijkt dat Politie Drenthe het afgelopen jaar succes heeft geboekt. Van de 25 korpsen in ons land staat Politie Drenthe op de 5e plaats als het gaat om de kwaliteit van de aanpak. In 2004 stond Politie Drenthe op de 20e plek.

De cijfers zijn gepubliceerd door het landelijk project Huiselijk Geweld. In het afgelopen jaar werkte Politie Drenthe o.a. aan verbetering van de deskundigheid van medewerkers. Bijscholing van 400 agenten is in volle gang. Zij worden getraind in o.a. de opvang en benadering van slachtoffers, de wettelijke regels en het opstellen van het proces verbaal. Daarnaast heeft Politie Drenthe de score ook te danken aan het verbeteren van de registratie van aard en omvang van incidenten van huiselijk geweld. Het  aantal aanhoudingen is gestegen in de regio Drenthe. Begin maart  van dit jaar werd bekend dat landelijk gezien het aantal aangiften van huiselijke geweld is gestegen en ook het aantal aangehouden verdachten. Ook in Drenthe geven de cijfers deze trend te zien. In 64% van de bij het OM aangeleverde zaken werd vervolging ingesteld.
politie Drenthe werkt op basis van het  landelijk protocol huiselijk geweld. In de aanpak van huiselijk geweld werkt Politie Drenthe samen met diverse instellingen. De regierol ligt bij de gemeenten. Er is één regionaal advies- en meldpunt Huiselijk Geweld bij de GGD Drenthe te Assen (telefoon 0900-3711711).
bron:Politie Drenthe