Onder leiding van het Functioneel Parket is de SIOD in samenwerking met de Arbeidsinspectie een onderzoek gestart naar illegale tewerkstelling van Poolse bouwvakkers bij enkele grotere aannemingsbedrijven in Nederland. Bij deze bedrijven werkten in totaal ongeveer 150 Polen. Op het moment van het onderzoek waren zo'n 75 Polen daadwerkelijk aan de slag. Van hen zijn er in samenwerking met de politie vijftien aangehouden en gehoord op verdenking van het plegen van valsheid in geschrifte.

In het kader van dit onderzoek hebben er op 14 juni j.l. een aantal doorzoekingen plaatsgevonden op verschillende plaatsen in Nederland, Duitsland en in Polen.

Meerdere personen zijn aangehouden voor verhoor. De hoofdverdachte is op 17 juni j.l. voorgeleid aan de rechter-commissaris (RC) te Den Bosch en door de RC voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld. Inmiddels heeft de Raadkamer het voorarrest met 30 dagen verlengd.

In Duitsland is de stroman van een betrokken Duits bedrijf aangehouden en is administratie in beslag genomen. In Polen is de compagnon van de hoofdverdachte aangehouden. Ook hier werd administratie in beslag genomen. De compagnon regelde dat de werknemers in Polen als zelfstandig ondernemer werden ingeschreven. Met die inschrijving voerden zij in Nederland ten onrechte werkzaamheden, als zelfstandige, uit. In feite ging het hier om werk in loondienst dat alleen door Polen mag worden verricht als de werkgever hiervoor een tewerkstellingsvergunning heeft. Door het ontduiken van deze vergunningplicht wordt concurrentievervalsing in de hand gewerkt. Er worden voor de zelfstandige immers geen belasting en premies afgedragen. Dit benadeelt bonafide bedrijven en verstoort de arbeidsmarkt.

Uit het onderzoek bleek onder andere dat de Polen werkten tegen slechte betaling en onder zeer slechte omstandigheden werden gehuisvest.

De SIOD stelt op dit moment meerdere onderzoeken in naar dit soort constructies. Een andere zaak, in de fruitpluk, is aanhangig bij de rechtbank te Arnhem. De verdachten in deze zaak stonden terecht op verdenking van overtreding van artikel 17a van de Coà¶rdinatiewet Sociale Verzekeringen (het opzettelijk niet voeren van een juiste loonadministratie) en artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht (valsheid in geschrifte).

bron:OM