De aanpak van de jeugdcriminaliteit in de regio Haaglanden werpt zijn vruchten af. Sinds 2002 is het aantal aangiften van bromfietsdiefstal met 37 procent gedaald, van fietsendiefstal met 28 procent, van straatroof met 32 procent en van zakkenrollerij met 34 procent. Dit zijn delicten die relatief vaak door jongeren worden gepleegd.

Politie Haaglanden heeft jeugd en (jeugdige) veelplegers tot  prioriteiten verheven. Hierdoor is de pakkans van jonge criminelen aanzienlijk verhoogd. Door gericht te surveilleren op bepaalde plekken en bepaalde tijden worden jonge criminelen vaker opgepakt en naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Elk politiebureau in de Haagse regio heeft een top-tien opgesteld van delinquente jongeren, die extra in de gaten worden gehouden. De politie legt de laatste jaren ook in het algemeen - naast hulpverlening en ordehandhaving - meer nadruk op opsporing van strafbare feiten.

Door een betere samenwerking met de partners van de politie worden de jongeren ook consequenter aangepakt. Jongeren worden alleen nog verwezen naar het bureau Halt (voor een taak- of leerstraf) als ze niet eerder in de fout zijn gegaan. Bij herhaald misdadig gedrag gaat de jongere onverbiddelijk voor strafvervolging naar het OM.

De grote aandacht voor de jeugd vertaalt zich ook in het toenemend aantal meldingen van burgers over jeugdoverlast. Wijkagenten spreken in toenemende mate met burgers af altijd de politie te bellen als er overlast bestaat. In 2005 is een duidelijke stijging (13 procent) te zien van deze meldingen. 

bron:Politie Haaglanden