De politie in Gouda en de gemeente Gouda hebben, samen met partners, in de nacht van vrijdag 30 september op zaterdag 1 oktober 2005 een actie gehouden om jongeren aan te pakken die regelmatig voor overlast zorgen. Dat gebeurde in het kader van de gezamenlijke aanpak van deze overlast, die al langere tijd in deze wijk plaatsvindt.

Tijdens deze actie werden vier jongeren in de leeftijd van 18 tot 20 jaar aangehouden, vanwege het overtreden van het daar geldende samenscholingsverbod en omdat zij geen identificatiebewijs konden tonen.

Tevens heeft à©à©n jongere wegens herhaaldelijke ordeverstoringen in het bewuste gebied op basis van de nieuwe APV een verblijfsontzegging gekregen van acht dagen in dat gebied. Een andere heeft de waarschuwing gekregen dat hij bij een volgende aanhouding ook een verblijfsontzegging zal krijgen. De politie zette bij de actie onder meer bikers en een hondengeleider in.

Verhoor en gesprekken
Direct nadat de aangehouden jongeren waren verhoord op het politiebureau, voerden medewerkers van het ketenoverleg Jeugdveiligheid gesprekken met hen. Doel van het gesprek was om de jongeren aan te spreken op hun gedrag. Naar aanleiding van de gesprekken worden deze jongeren doorgestuurd naar de reclassering voor een individuele aanpak. Dit moet uiteindelijk leiden tot het stoppen van de overlast.

Overlast in de wijk
De bewoners van de wijk Korte Akkeren klagen al langere tijd over overlast door jongeren, het gaat onder meer om intimidatie, beledigingen en uitschelden. Voorheen vond de overlast vooral plaats op de Prins Hendrikstraat en de Snoystraat. Door inzet van de politie, onder meer door intensieve surveillance, is de overlast verschoven. De politie kreeg de afgelopen tijd regelmatig klachten van omwonenden en bezoekers van de panden nabij de Guldenbrug.

De gemeente, de politie en de andere partners zijn tevreden over deze eerste gezamenlijke actie. Het voornemen bestaat dit te herhalen.

bron:Politie Hollands Midden