Deze zomer gaat de politie Noord-Holland Noord de overlast en risico’s van waterverkeer voor omwonenden en milieu extra aanpakken. Varen is genieten, maar kent ook een aantal risico’s. Te snel varen geeft bijvoorbeeld geluidshinder en leidt tot ergernis van bewoners. Onverantwoord varen beschadigt bovendien het milieu. Ook wordt er nog regelmatig gevaren onder invloed van alcohol. Dit levert zeer gevaarlijke situaties op. In een aantal waterrijke gebieden in de regio, worden vanaf volgende week flyers verspreid. Hiermee worden bestuurders van motorboten gewezen op de spelregels. Daarnaast zullen er in verschillende gebieden extra vaarcontroles worden gehouden.

Het waterrijke gebied op en rondom het Alkmaardermeer en de wateren in de Schermer, Langedijk en Graft/De Rijp zijn locaties waar de politie vaarsurveillances houdt. Hier gaat het met name om te hard varen in kwetsbare natuurgebieden. Ook wordt er op het Alkmaardermeer regelmatig te hard gevaren of beschikt men niet over het vaarbewijs. In vorige seizoenen zijn hier regelmatig bonnen geschreven omdat er werd gewaterskied buiten het aangegeven gebied. In Hoorn hebben omwonenden last van motorbootjes en jetski’s die hard varen. Behalve de geluidsoverlast is dit ook zeer gevaarlijk. Deze vorm van overlast wordt vooral veroorzaakt in en rondom het havengebied. De politie surveilleert hier zoveel als mogelijk. En er wordt op dit moment bekeken hoe er nog intensiever gecontroleerd kan worden op het water. Pas vanaf 200 meter uit de kust van deze havenplaats mag snel worden gevaren. Op het IJsselmeer zelf zet het KLPD boten in.

Overlast
Ook in Alkmaar wordt binnenkort gesurveilleerd op het water. Jetskiërs en motorbootjes die veel te hard door de grachten en over het Noordhollands kanaal varen zijn de belangrijkste overlastveroorzakers. Zij kunnen rekenen op forse boetes bij een aanhouding.
In de binnenwateren van Enkhuizen en Medemblik en de plassen van Andijk en Stede Broec en Wieringen en de Wieringermeer wordt geregeld met een politieboot gesurveilleerd om het vaargedrag te controleren. Harder varen dan de maximaal toegestane snelheid en varen onder invloed van alcohol een boot besturen komen nog regelmatig voor. En dat betekent levensgevaarlijke situaties. Varen onder invloed van alcohol is zelfs een misdrijf, net als rijden met drank op. De minimale boete die hierop staat is 220 euro. De maximale vaarsnelheid overtreden betekent een boete van minstens 50 euro.  Iemand die nog geen 18 jaar is, en wel een boot bestuurt die harder kan dan 20 km/u riskeert een boete van 110 euro.

Een ander fenomeen dat de politie tijdens de surveillance tegenkomt is het springen van bruggen in het water. In de APV van veel gemeenten staat dat dit verboden is. Ook dit levert gevaarlijke situaties op want boten passeren regelmatig en het is niet bekend wat er allemaal op de bodem van een vaart ligt. Een andere overtreding die een relatie heeft met vaaroverlast is het stichten van kleine brandjes tijdens het aanmeren met een boot. Dit levert schade op aan het milieu en veroorzaakt overlast voor omwonenden.

Spelregels
Varen is genieten, maar kent wel een aantal spelregels. De schipper moet in het bezit zijn van een vaarbewijs als de boot harder dan 20 km/u kan varen. Ook moet de schipper dan 18 jaar oud zijn. Een blusapparaat en zwemvesten moeten aan boord aanwezig zijn. En ook de dodemansknop moet zijn ingeschakeld. Een boot besturen onder invloed van alcohol is een misdrijf. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud mogen alleen een motorboot besturen als die niet harder kan dan 13 km/u. Onder de 12 jaar mogen zij helemaal geen motorboot besturen.
 
bron:Politie Noord Holland Noord