Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. Jaarlijks meldt twee tot vier procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Vijftien procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouder, die tot beperkingen leiden. De jaarlijkse kosten worden in totaal op zes miljard euro geschat.

Dat staat in een rapport van onderzoeksbureau TNO, dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 'Ik ga er vanuit dat deze voor zich sprekende cijfers een rol zullen spelen in de bewustwording van werkgevers en werknemers uit sectoren waar de risico's het meest spelen', schrijft de staatssecretaris. 'Ik verwacht dat deze cijfers hen aansporen om tot een effectieve aanpak over te gaan. Dit onderzoek maakt duidelijk dat men daar ook financieel veel baat bij heeft.'
TNO deed, in opdracht van het ministerie, onderzoek naar gezondheidsschade en kosten, die het gevolg zijn van psychosociale arbeidsbelasting en lichamelijke klachten aan arm, nek en schouder (RSI).

Jaarlijks melden 150.000 tot 300.000 werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. De stress kan worden veroorzaakt door een te hoge werkdruk, maar ook door agressief gedrag van klanten, pesterijen van collega's of eentonig werk. Dit leidt niet alleen tot psychische klachten, zoals depressiviteit, maar ook tot hartkwalen en ongelukken die ontstaan door gehaastheid of een gebrek aan concentratie. De onderzoekers van TNO schatten dat één op de zeven WAO'ers door stress op het werk arbeidsongeschikt is geworden. Dat kost jaarlijks 1,7 miljard aan uitkeringen. De totale kosten van stress, voor ondernemers en overheid, worden op vier miljard euro per jaar geschat.
Jaarlijks gaan 340.000 tot 675.000 werknemers naar de dokter met klachten aan arm, nek of schouder, die door het werk komen. Het gaat daarbij niet alleen om beeldschermwerkers, maar bijvoorbeeld ook om inpakkers en oppermannen, die doorlopend dezelfde beweging maken. De gezondheidsklachten die hierdoor ontstaan, kosten volgens TNO jaarlijks ruim twee miljard euro. De grootste kostenposten zijn ziekteverzuim (bijna een miljard euro per jaar) en verminderde arbeidsproductiviteit door RSI (ruim 800 miljoen euro per jaar).
TNO geeft aan in welke sectoren de meeste gezondheidswinst geboekt kan worden en het meeste geld bespaard kan worden door het doelmatiger aanpakken van risicovolle arbeidsomstandigheden. Als het gaat om het bestrijden van de kosten door stress, dan is de top-5: industrie, gezondheidszorg, handel, overheid, vervoer en communicatie. En als het gaat om RSI, dan is de top-5: gezondheidszorg, industrie, onderwijs, bouw, handel.

Van Hoof schrijft de Tweede Kamer dat het TNO-rapport speciaal onder de aandacht van werkgevers en werknemers in deze sectoren zal worden gebracht. Hij vindt het van belang dat ze er kennis van nemen 'en ermee aan de slag gaan.'
De staatssecretaris noemt het 'opportuun' om in de nieuwe arbowet, die op stapel staat, vast te leggen dat er in bedrijven beleid moet worden gevoerd om de psychosociale arbeidsbelasting te beheersen. Het is niet zijn bedoeling om de bestaande verplichtingen voor preventie van RSI te veranderen. 'Het is aan werkgevers en werknemers deze voorschriften concreet in te vullen met maatregelen die passend en adequaat zijn voor hun onderneming.'
bron:SZW