De zorgpremie voor Nederlanders in het buitenland wordt met terugwerkende kracht aangepast. Dat betekent dat de premie voor de remigranten en ‘pensionado’s’ bijna altijd lager uitvalt.

Minister Hoogervorst schrijft aan de Tweede Kamer dat de premie met terugwerkende kracht per 1 januari 2006 wordt aangepast. De aanpassing geldt voor Nederlanders die wonen in de EU-landen en in de zogenaamde 'verdragslanden' (zoals Turkije en Marokko). De zorgpremie wordt berekend door middel van de ‘woonlandfactor’. Die ontstaat door de gemiddelde zorgkosten van het woonland te delen door de gemiddelde kosten in Nederland. Door de woonlandfactor te vermenigvuldigen met de normale Nederlandse premie, is de premie voor in het buitenland wonende Nederlanders bijna altijd gunstiger.
 
bron:VWS