Het Openbaar Ministerie (OM) in Assen heeft besloten een 19-jarige man te vervolgen voor het plegen van ontucht met een meisje van 14 jaar. Het incident vond plaats in de nacht van vrijdag 10 op zaterdag 11 maart 2006 in een bus. Het meisje had die avond een schoolfeest bezocht in Twins in Nieuw-Amsterdam en was op weg terug naar Coevorden. Het is nog niet bekend wanneer de man voor de rechter moet verschijnen.

Op basis van het onderzoek van de politie zijn naast de 19-jarige man nog vijf jonge mannen in de leeftijd van 17 tot 19 jaar als verdachten aangemerkt. Van drie van hen is vastgesteld dat zij de door de 19-jarige jongen gepleegde ontuchtige handelingen wel hebben waargenomen, maar daaraan niet daadwerkelijk mee hebben gedaan. Hun zaken worden geseponeerd wegens gebrek aan bewijs. Twee andere verdachten hebben met hun mobiele telefoon opnamen gemaakt van de ontuchtige handelingen. Daarmee hebben zij de eerbaarheid van het meisje geschonden. De officier van justitie heeft besloten hen op te roepen voor een berisping op het parket.
Door de politie is naar aanleiding van dit voorval snel en intensief onderzoek gedaan. Behalve het meisje en de zes verdachten zijn in dit onderzoek maar liefst 38 getuigen gehoord. Het OM benadrukt dat op basis van het onderzoek niet kon worden vastgesteld dat er sprake zou zijn van een groepsverkrachting in de bus, zoals wel is gesuggereerd. Ook zijn er geen aanwijzingen dat de beelden die met de mobiele telefoons zijn gemaakt op het internet terecht zijn gekomen of anderszins zijn verspreid. Voor zover bij het OM bekend is, zijn de opnamen snel na het incident al gewist. De inhoud ervan kan alleen op basis van getuigenverklaringen worden vastgesteld. Het Openbaar Ministerie heeft het slachtoffer en de verdachten schriftelijk over de beslissingen geïnformeerd.
 
bron:OM