In Nederland is over de periode 2000-2004 het aantal arbeidsongevallen met letsel en verzuim gedaald met 17 procent. In dezelfde periode is het aantal arbeidsongevallen met ziekenhuisopname gedaald met 22 procent en het aantal arbeidsongevallen met dodelijke afloop met 29 procent. Ook in Europa is sprake van een daling in het aantal arbeidsongevallen. Of het voor werkenden veiliger is geworden of dat de daling een gevolg is van de economische teruggang in bedrijven, is niet bekend.

Kerncijfers
In 2004 waren dit:
-85.000 arbeidsongevallen met letsel en verzuim,
-3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de afdeling Spoedeisende Hulp opgenomen in het ziekenhuis,
-83 arbeidsongevallen met dodelijke afloop.
Dat zijn dus bijna 2 doden per week, ruim 60 ziekenhuisopnamen en ruim 1.600 ongevallen met verzuim. Dit valt te lezen in het rapport 'Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2004' dat TNO en Consument en Veiligheid samen hebben opgesteld op verzoek van het Ministerie van SZW.
Risicogroepen
De groepen met een verhoogd risico zijn door de jaren heen min of meer gelijk gebleven:
- oudere werkenden (bij dodelijke arbeidsongevallen)
- jongere werkenden (bij ongevallen met letsel en verzuim)
- mannen
- allochtonen
- werkenden met een lagere opleiding
- werknemers (t.o.v. zelfstandigen)
- werkenden in de bouwnijverheid, landbouw en visserij, industrie en delfstoffenwinning, 'vervoer, opslag en communicatie'
- werkenden in het midden- en grootbedrijf (10 werknemers en meer)
Specifieke aandachtspunten in deze monitor
In de Monitor Arbeidsongevallen in Nederland 2004 is extra aandacht voor:
- arbeidsongevallen in het verkeer,
- de materiele en immateriële kosten van arbeidsongevallen,
- arbeidsongevallen in de landbouw en visserij,
- arbeidsongevallen in de sector 'vervoer, opslag en communicatie'.
bron:TNO