Het aantal niet werkende werkzoekenden (nww) is in oktober 2005 met 8.900 (-1,3 procent) gedaald tot 676.600. Uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking komt het nww-percentage voor oktober op 9,0 procent. Ook in oktober 2004 daalde het aantal nww t.o.v. september. De daling bedroeg toen 0,6 procent.

In de periode januari t/m oktober van dit jaar dienden werkgevers 254.400 vacatures in bij CWI. Dat is 29 procent meer dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. Daarnaast werden nog eens 156.300 vacatures rechtstreeks door werkgevers op de CWI-site werk.nl geplaatst.

Het aantal verleende ontslagvergunningen in de periode januari t/m oktober bedroeg 48.913; dat is 8 procent minder dan in dezelfde periode 2005. In 71 procent van de gevallen betrof het ontslag op bedrijfseconomische gronden.

bron:CWI