In het eerste halfjaar van 2005 zijn er bijna 17 duizend gevallen van bijstandsfraude geconstateerd. Dit komt overeen met ongeveer een op de twintig bijstandsuitkeringen per eind juni 2005. In totaal ging het om een fraudebedrag van 59,8 miljoen euro.

Gemiddeld fraudebedrag sterk gestegen
In het tweede halfjaar van 2003 werden bijna 24 duizend fraudegevallen geconstateerd. Sindsdien is dit aantal tot en met het eerste halfjaar van 2005 gedaald met 29 procent. Het totale fraudebedrag dat daarmee gemoeid was, daalde echter met slechts 2 procent, zodat het gemiddelde fraudebedrag sterk is toegenomen. In de tweede helft van 2003 was het gemiddelde fraudebedrag nog 2,6 duizend euro per onderzoek, terwijl dat in het eerste halfjaar van 2005 3,6 duizend euro bedroeg. Een mogelijke verklaring voor deze stijging is dat gemeenten een actiever preventiebeleid voeren en zich richten op gevallen waar een hoger bedrag mee gemoeid is.
Gemiddeld fraudebedrag neemt het sterkst toe in kleine gemeenten
Ten opzichte van het tweede halfjaar van 2004 doet de stijging van het gemiddelde fraudebedrag zich voor bij alle gemeenten, ongeacht de grootte. De toename is het sterkst bij kleinere gemeenten (tot 20 duizend inwoners).
Toename aandeel hoge bedragen
Bij de geconstateerde fraudegevallen gaat het voor een groot deel om relatief kleine bedragen. Zo is er in het eerste halfjaar van 2005 in ruim tweederde van de gevallen voor een bedrag tussen 1 en 3 duizend euro gefraudeerd. Ten opzichte van voorgaande periodes is het aandeel van de gevallen met een hoog bedrag echter gestegen. Bij 3 procent van de gevallen was sprake van een fraudebedrag van 25 duizend euro of meer. In voorgaande periodes was dit aandeel nooit hoger dan 2 procent.
bron:CBS