De Arbeidsinspectie heeft in 2005 ruim twee keer zoveel boetes uitgedeeld voor illegale arbeid dan het jaar ervoor. Trad de dienst in 2004 nog ruim duizend keer tegen fraude op, het jaar daarna gebeurde dat 2200 keer. Dit staat in het Jaarverslag 2005 van de Arbeidsinspectie.

In sommige fraudezaken werden meerdere werkgevers beboet. In totaal liepen vorig jaar 2500 werkgevers tegen de lamp. De stijging van het aantal boetes is toe te schrijven aan het grotere aantal controles: 8600, ruim 25 procent meer dan in 2004. Ook heeft de Arbeidsinspectie de risicosectoren in 2005 verfijnder in kaart gebracht. Er werd voor ruim dertien miljoen euro aan boetes opgelegd.

Behalve op illegale arbeid controleerde de Arbeidsinspectie ook op arbeidsomstandigheden. De dienst concludeert dat in de bouw de werkgevers veel onverantwoorde risico’s nemen. Bij het merendeel van de ruim 4500 controles in deze sector moest de Arbeidsinspectie ingrijpen. “Ook het vaak nonchalante gedrag van werknemers in de bouw is problematisch,” aldus het jaarverslag. Zij verzuimen bijvoorbeeld soms gaten in verdiepingvloeren af te dekken.
Bij 56 procent van de controles op werkomstandigheden in alle sectoren waren één of meer zaken niet in orde. In gevaarlijke situaties kan de Arbeidsinspectie boetes uitdelen. Dat gebeurde in ruim 2400 gevallen, waarvan 150 keer aan werknemers. Met de boetes is een bedrag gemoeid van ruim 7 miljoen euro. De bezoeken van de inspectiedienst bleken resultaat op te leveren. Bij hercontroles waren 96 procent van de tekortkomingen opgeheven.
Uit het jaarverslag blijkt verder dat het werken langs de spoorbaan nog steeds riskant is. Bij bijna de helft van de controles schortte het aan de veiligheid van de baanwerkers. Ook op stortplaatsen van asbest bleken de werknemers onvoldoende beschermd te worden. Zij liepen het risico om blootgesteld te worden aan asbestvezels.
Dierenartsen bleken zich niet bewust te zijn van de stralingsrisico’s van röntgenapparatuur. Bedrijven die koelinstallaties met ammoniak gebruiken, onderschatten de gevaren van deze giftige en brandbare stof. Inmiddels nemen de betrokken bedrijven maatregelen. Datzelfde geldt voor ondernemingen die zich bezighouden met de bagage-afhandeling voor passagiersvliegtuigen. Zij zijn aan de slag gegaan om te zorgen voor tilhulpmiddelen voor hun medewerkers. Tevreden was de Arbeidsinspectie over de confectie-industrie en de kunststofindustrie.
De Arbeidsinspectie heeft in 2005 zo’n 36.000 onderzoeken gedaan. Hiervan waren er bijna 2000 naar aanleiding van klachten van werknemers. Ruim 2300 onderzoeken hielden verband met een ongeval. De meeste ongevallen waren te wijten aan nalatigheid van de werkgever. Dat kwam hen op boetes en/of stillegging van het werk te staan.

bron:SZW