Het aantal cursisten bij muziekscholen, creativiteitscentra en gecombineerde instellingen is in 2003 met 3% gestegen ten opzichte van 2001. En dat terwijl het aantal instellingen over diezelfde periode licht daalde. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met De Kunstconnectie uitvoerde. Het CBS rondde het onderzoek in juni 2005 af.

In het onderzoeksrapport ´Kunstzinnige Vorming 2003' staan alle kerngegevens van de kunsteducatiebranche. Wat - naast de stijging in cursisten - opvalt is dat het grootste deel van de cursisten te vinden is bij de gecombineerde instellingen (combinatie muziekschool en creativiteitscentrum). Deze gecombineerde instellingen maken nog geen 30% uit van het totale aantal instellingen, zijn verantwoordelijk voor ruim de helft van het totale aantal inschrijvingen.

De band die instellingen voor kunsteducatie met het onderwijs hebben opgebouwd blijkt heel duidelijk uit de cijfers. In 2003 bereikte de branche 1.330.000 leerlingen en 18.000 docenten. Maar liefst 67% van de provinciale kunsteducatieondersteunende instellingen en 44% van de Centra bereikten met les- en projectactiviteiten scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en ROC's (bereik: 3.000 scholen). Voor bemiddelingsactiviteiten liggen deze percentages op respectievelijk 32% en 100% (bereik: 6.000 scholen).

In de hele kunsteducatiesector leverde muziekonderwijs het grootste aandeel aan de totale inschrijvingen: 63%. Beeldende vorming en dans hadden samen een kwart van het aantal inschrijvingen. Opvallend is dat muziek, dans en drama hoofdzakelijk jeugdige cursisten trok, terwijl volwassenen zich vaker inschreven voor cursussen beeldende vorming, literair en audiovisueel.

De Kunstconnectie is de branchevereniging voor instellingen die zich bezighouden met kunsteducatie en -participatie. Namens, voor en met haar leden neemt De Kunstconnectie stelling en formuleert zij gevraagd en ongevraagd standpunten over actuele onderwerpen en thema's. Ze motiveert, adviseert en faciliteert de aangesloten instellingen bij de ontwikkeling van hun werk. Door bundeling van krachten en samenbrengen van partijen biedt zij haar leden een breed scala aan voordelen. De Kunstconnectie vergroot de bekendheid en kwaliteit van het werk van de sector en zorgt dat de branche een gekende en erkende partner is in het (cultuur)politieke debat, de beleidsvorming en uitvoering ervan.

bron:De Kunstconnectie