Vorig jaar is het aantal dodelijke ongevallen in Zaanstreek-Waterland met bijna de helft gedaald: van elf doden in 2004 naar zes in 2005. Hiermee wordt de dalende lijn van het aantal dodelijke verkeersongevallen voortgezet. Vorig jaar daalde het aantal dodelijke slachtoffers al fors: van zeventien naar elf. In 2005 is het aantal verkeersdoden zelfs voor het eerst sinds vijftien jaar onder de tien gekomen. De afname van het aantal verkeersdoden is in lijn met het aantal snelheidsovertredingen, dat de laatste paar jaar ook een duidelijke afname laat zien.

Alhoewel de daling van het aantal verkeersdoden natuurlijk niet alleen kan worden toegeschreven aan snelheidscontroles, heeft het toezicht er wel degelijk aan bijgedragen dat het verkeer veiliger is geworden. Zo tonen onderzoeken van onder meer de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met vijf procent al een daling van het aantal gewonden bij verkeersongevallen van tien procent kan betekenen. Voor het aantal dodelijke slachtoffers kan eenzelfde snelheidsreductie een afname van dertig procent betekenen.

In Zaanstreek-Waterland zijn vooral op provinciale en andere doorgaande wegen ieder jaar (dodelijke) ongevallen te betreuren door te hard rijden. De N247 (Het Schouw- Den Hulk), de provinciale weg tussen Zaandam en Castricum (N203) en de Jaagweg in Purmerend (N235) zijn voorbeelden van zulke ongevalgevoelige trajecten waar om die reden veel toezicht is op snelheid. In 2000 lag het overtredingpercentage op deze wegen nog op 28%. Inmiddels is dat gedaald tot gemiddeld vier procent.
Vrijwel alle snelheidscontroles worden uitgevoerd door het vekeershandhavingsteam. Dit speciale verkeersteam is begin 2001 opgericht met als doel het verhogen van de verkeersveiligheid. In cijfers betekent dit dat in 2010 het aantal doden niet hoger mag zijn dan 15 en dat het aantal ziekenhuisgewonden met 40% moet zijn afgenomen. Er  “mogen”  maximaal 165 gewonden vallen. Het eerste deel van de doelstelling is al gehaald. In 2004 bedroeg het aantal ziekenhuisgewonden nog 217 (een daling van 18% t.o.v. 2003) en hoewel er nog definitieve cijfers over 2005 bekend zijn,ziet het er naar uit dat het aantal ziekenhuisgewonden vorig jaar verder is gedaald. Bij de politie is een aantal van 173 ongevallen bekend waarbij slachtoffers in het ziekenhuis belandden (bron: Gids). 

Behalve op snelheid controleert het verkeershandhavingsteam ook intensief op vier andere ‘speerpunten’. Te weten: alcohol, roodlicht en de draagplicht van de autogordel en de bromfietshelm. Deze vier speerpunten zijn niet voor niets gekozen want ook overtreding van deze zaken maken veel slachtoffers in het verkeer.
bron:Politie Zaanstreek Waterland