Het Anti Discriminatie Bureau  Noord Holland Noord heeft een forse toename in het aantal incidenten die met extreemrechts te maken hebben geconstateerd na 2 november 2004. Na de moord op Theo van Gogh op die datum verzesvoudigde het aantal klachten in de maanden november en december 2004.

Brandstichting in moskeeën en bekladdingen met racistische leuzen kwamen in die periode uitgebreid in het nieuws. Sindsdien wordt er in de pers niet veel aandacht meer aan besteed, zodat het lijkt alsof het probleem over is. Niets is minder waar. Het aantal klachten van intimidatie en geweld met een extreemrechts aspect, en bekladdingen met hakenkruizen en white power tekens die het ADB NHN kreeg in de eerste helft van 2005 bewijst dat het nog lang niet over is.

Er zijn al 37 klachten binnengekomen tussen 1 januari en 1 september 2005, tegen 24 in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend is dat veel van deze meldingen uit juist de kleinere gemeenten in Noord-Holland Noord komen. Op sommige plekken, juist daar waar maar heel weinig allochtonen wonen, zijn regelmatig hakenkruizen op scholen geklad, lopen jongeren rond met witte veters in hun kistjes als symbool voor ´de superioriteit van het blanke ras' en worden de weinige allochtone inwoners beledigd of zelfs bedreigd.

´Lonsdale-jongeren' niet over à©à©n kam scheren
De daders zijn meestal niet te achterhalen. Het vermoeden bestaat dat een kleine groep jongeren verantwoordelijk is. Vaak worden zij in de volksmond aangeduid met de term ´Lonsdale-jongeren'. Dit is niet helemaal fair. Er zijn ettelijke duizenden jongeren in Nederland die Lonsdale-kleding dragen. Slechts een klein aantal daarvan, zo'n 10%, bedient zich van fascistische symboliek. En weer minder dan de helft van deze jongeren is daadwerkelijk rechts-extremistisch actief.
In een recent rapport van de AIVD staat dat de zogenaamde Lonsdale-jongeren over het algemeen geen diepgewortelde fascistische ideologie hebben. Het gebruik van fascistische symbolen en kleding is meer de manier waarop deze groep jongeren zich onderscheidt in een eigen jeugdcultuur. Dit komt overeen met het voorlopige beeld dat politie en jongerenwerk hebben van de Lonsdale-jongeren in Noord-Holland.

Er lijkt geen sprake van een grote, professionele extreemrechtse organisatie die politieke denkbeelden wil verspreiden. Dat betekent overigens absoluut niet dat de toename van het aantal extreemrechtse incidenten en bekladdingen geen zorgelijke ontwikkeling is. Als jongeren hakenkruizen, Hitler-verering en vreemdelingenhaat kiezen als manier om zich van anderen te onderscheiden, is er absoluut iets mis. Het is een teken van verharding in de samenleving, waarbinnen geweld tegen mensen die anders zijn niet langer volstrekt onacceptabel wordt gevonden. Ook is het feit dat er nog geen grote extreemrechtse organisatie is in Noord-Holland geen garantie dat die er ook niet komt. Er is actie nodig om ervoor te zorgen dat groepen als het West-Fries Legioen, dat door het plakken en uitdelen van pamfletten zijn extreemrechtse gedachtegoed probeert te verspreiden, geen verdere aanhang verwerven onder jongeren in Noord-Holland Noord.

Gecoà¶rdineerde aanpak
Allereerst is het belangrijk dat verschillende partijen zoals politie, jeugdzorg, onderwijs, gemeente, ADB's niet langs elkaar heen werken maar elkaars inspanningen juist versterken. Het is bijvoorbeeld van belang dat een fascistische bekladding aan zowel de gemeente, als de politie en het ADB NHN gerapporteerd wordt. De gemeente kan ervoor zorgen dat de bekladding verwijderd wordt, de politie kan extra surveilleren in dat gebied en het ADB NHN registreert de klachten om een helder beeld te krijgen van de aard en omvang van het probleem, zodat gepaste actie ondernomen kan worden. Daarom is het ADB NHN begonnen met een inventarisatie van de activiteiten die ontplooid worden om radicalisering in Noord-Holland Noord tegen te gaan. Dit moet uitmonden in een notitie, op basis waarvan de verschillende partijen kunnen overleggen over een gecoà¶rdineerde aanpak.
 
bron:ADB NHN