Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in maart met bijna tienduizend gedaald (1,5%). Het aantal nww bedroeg eind maart 669.816; dat is 8,9% van de beroepsbevolking. Opmerkelijk is dat de daling onder mannen (2,1%) meer dan twee keer groot is dan onder vrouwen (0,9%). Onder jongeren (jonger dan 23 jaar) daalt het aantal nww in rap tempo: met 37.429 bijna 4%. Vergeleken met maart vorig jaar staan nu ruim een kwart minder jonge niet-werkende werkzoekenden bij CWI ingeschreven. In de leeftijdscategorie 23-39 jaar bedroeg de daling in maart 2,3%, in de categorie 40-49 1,1%. Ook het aantal werkzoekenden ouder dan 50 nam in maart (voor 't eerst dit jaar) af, zij het met slechts 0,3%.
Bij CWI-vestigingen werden 76.908 vacatures ingediend in het eerste kwartaal van 2006, bijna 14% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast plaatsten werkgevers in deze periode nog eens 65.282 vacatures rechtstreeks op de CWI vacaturesite werk.nl (tegenover 39.409 in dezelfde periode vorig jaar). In de periode januari t/m maart van 2006 verleende CWI 11.536 ontslagvergunningen, bijna 23% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aantal verleende ontslagvergunningen om bedrijfseconomische redenen nam sterk af.
bron:CWI