Het aantal ontslagaanvragen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en kantonrechter is in 2005 met 12 procent afgenomen in vergelijking met 2004. Vorig jaar vroegen werkgevers ruim 142.000 maal ontslag aan, in 2004 bedroeg dat aantal nog ruim 162.000. Dit blijkt uit de Jaarrapportage Ontslagstatistiek 2005 die minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vooral bij het CWI daalde het aantal ontslagaanvragen sterk. Werkgevers dienden voor bijna 75.000 werknemers een aanvraag in, 18 procent minder dan in 2004. Via de kantonrechter bedroeg het aantal verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bijna 68.000. Dit is 6 procent minder dan in 2004. Het CWI handelde in 2005 van de bijna 75.000 aanvragen er ruim 70.000 af. In 85 procent van de afgehandelde gevallen werd ontslag verleend, 7 procent van de aanvragen werd geweigerd en 8 procent ingetrokken. De rapportage bevat geen nadere gegevens over de ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter.
Van de door het CWI verleende ontslagvergunningen ging het in 71 procent van de gevallen om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Bijna driekwart van de ontslagaanvragen werd binnen zes weken afgehandeld. Van de ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen liep 15 procent via de zogeheten verkorte procedure. Deze verkorte procedure is ingevoerd met de Wet flexibiliteit en zekerheid. De behandeling door het CWI van een ontslagaanvraag kan versneld worden als een werknemer bij bedrijfseconomisch ontslag geen bezwaar maakt.

De cijfers in de rapportage geven geen volledig beeld van het totaal aantal beëindigde arbeidsovereenkomsten. Uit onderzoek van Research voor Beleid uit 2000 bleek dat 17 procent van de arbeidsrelaties die worden beëindigd, loopt via CWI of kantonrechter. Andere manieren waarop een arbeidsovereenkomst kan eindigen zijn door ontslag tijdens proeftijd, op staande voet, van rechtswege (bijvoorbeeld bij afloop van een tijdelijk contract), met wederzijds goedvinden en door beëindiging van een uitzendcontract.
  
bron:SZW