Op 1 mei 2006 bedroeg het aantal onverzekerden tegen ziektekosten naar schatting 182.000. Dat is iets meer dan 1 procent van de bevolking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft dit cijfer vandaag bekendgemaakt. Eerder werd uitgegaan van een schatting van ca. 250.000 onverzekerden.

Minister Hoogervorst gaf eind vorig jaar opdracht aan het CBS om het aantal onverzekerden tegen ziektekosten in kaart te brengen. Aanleiding hiervoor was de ongerustheid in de Eerste en Tweede Kamer over de gevolgen van de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet.
Het CBS heeft het aantal onverzekerden geschat door het aantal personen in de gemeentelijke basisadministratie (GBA te vergelijken met het aantal verzekerden. Daarbij is rekening gehouden met een aantal bijzondere categorieën van mensen die niet verzekeringsplichtig zijn of op een bijzondere manier verzekerd zijn. In het cijfer is (eventuele) onverzekerdheid onder illegalen, grensarbeiders en onder Nederlanders die in het buitenland wonen niet meegenomen.
bron:VWS