Begin 2006 waren er bijna 27 duizend organisatieadviesbureaus. Dit zijn er ruim drie keer zoveel als in 1996. Het aantal organisatieadviesbureaus steeg in de periode 1996-2006 met gemiddeld bijna 5 per dag. De provincie Utrecht telt er relatief de meeste.

Meestal geen personeel in dienst
In 2006 heeft ruim 80 procent van de bedrijven die zich bezig houden met het geven van organisatieadvies geen personeel in dienst. Het gaat om 22 duizend organisatieadviesbureaus zonder personeel. Tien jaar geleden waren dit er nog maar ruim zes duizend. Hiermee stijgt het aantal bureaus zonder personeel aanzienlijk sneller dan het aantal bureaus met personeel.

Ook grote bureaus sterk in aantal gestegen
Van de organisatieadviesbureaus met personeel zijn de grote bureaus sterker gestegen. Het aantal bureaus met 10 of meer werknemers is in 2006 bijna 200 procent hoger dan in 1996. Het aantal kleine bureaus met personeel kende een toename van nog geen 80 procent.

Friesland en Flevoland
In Flevoland en Friesland is het aantal vestigingen van organisatieadviesbureaus de afgelopen tien jaar het meest toegenomen. In beide provincies is het aantal vestigingen verviervoudigd. Ondanks deze stijgingen behoren Friesland en Flevoland nog steeds tot de provincies met het kleinste aantal organisatieadviesbureaus. Meer dan de helft van alle organisatieadviesbureaus bevindt zich in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.

Relatief veel organisatieadviesbureaus in Utrecht
In Nederland waren er begin 2006 ruim 800 duizend vestigingen van bedrijven, waarvan ruim 27 duizend van organisatieadviesbureaus. Landelijk hoort dus 1 op de 30 vestigingen bij een organisatieadviesbureau. In Utrecht zijn relatief de meeste vestigingen van organisatieadviesbureaus (1 op de 15). In Zeeland is dit aantal met 1 op de 74 het laagst.

bron:CBS