Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in november 2005, net als in november vorig jaar, licht toegenomen (+0,6%). In deze tijd van het jaar is een stijging van het aantal nww gebruikelijk. De toename kan voor een groot deel toegeschreven worden aan seizoensgevoelige beroepsgroepen zoals bouw- en landbouwpersoneel.

 

Kijkend naar leeftijd wordt de toename van het aantal nww veroorzaakt door een stijging van het aantal ouderen. Het aantal jonge nww (tot 23 jaar) laat een daling zien. Ten opzichte van november 2004 is het aantal jonge nww met bijna 20% gedaald.

De ontwikkelingen per provincie lopen enigszins uiteen. De meeste provincies vertonen een lichte stijging, alleen in Gelderland daalt het aantal nww met 0,7%.

Het aantal vacatures dat door werkgevers bij CWI werd ingediend, bedroeg in de periode januari t/m  november van dit jaar 279.415, dat is 27% meer dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. Daarnaast werden nog eens 175.200 vacatures rechtstreeks door
werkgevers op werk.nl geplaatst.

Het aantal verleende ontslagvergunningen daalde in de periode januari t/m november 2005 met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar tot 53.972. In 71% van de gevallen gaat het om ontslag op bedrijfseconomische gronden.

bron:CWI