In de eerste helft van 2006 zijn er ongeveer evenveel schuldsaneringen bijgekomen als in dezelfde periode van 2005. Hiermee is een eind gekomen aan de forse toename van het aantal schuldsaneringen sinds 2003. Het aantal mensen dat een beroep doet op de schuldhulpverlening is daarentegen nog wel toegenomen. Dit blijkt uit de jongste berekeningen van het CBS.

 

Iets minder eenmanszaken in schuldsanering
Van de 7,6 duizend nieuwe schuldsaneringszaken in het eerste halfjaar van 2006, had 86 procent betrekking op personen. Mensen kunnen in de schuldsanering terecht komen door een combinatie van stijgende vaste lasten, laag inkomen en te veel lenen. Vooral mensen die eerder net konden rondkomen, kunnen hierdoor in financiële problemen raken.
Bij ongeveer 14 procent van de nieuwe schuldsaneringen gaat het om particulieren met een eenmanszaak. In het eerste halfjaar van 2006 is dit aantal met 3 procent gedaald ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder.

In zeven provincies minder schuldsaneringen
Op provinciaal niveau is niet overal sprake van een stabiel aantal schuldsaneringen. Zo is in zeven provincies het aantal schuldsaneringen ten opzichte van 2005 gedaald, terwijl in vier provincies sprake was van een lichte stijging.
Grote uitzondering is Noord-Brabant waar het aantal schuldsaneringen in het eerste halfjaar van 2006 met 36 procent is toegenomen. Ook in Flevoland was sprake van een daling, maar toch zijn hier relatief de meeste schuldsaneringen uitgesproken (81 per 100 duizend inwoners). In Friesland zijn de minste schuldsaneringen uitgesproken: 26 per 100 duizend inwoners.

Toename in grotere gemeenten
In de eerste zes maanden van 2006 zijn in gemeenten vanaf 150 duizend inwoners 64 schuldsaneringen per 100 duizend inwoners uitgesproken. Dit is een stijging met 16 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor. Bij de gemeenten tot 150 duizend inwoners is het aantal juist gedaald. Zo daalde het aantal schuldsaneringen in gemeenten met minder dan 20 duizend inwoners met 7 procent naar 26 per 100 duizend inwoners.

bron:CBS