Uit de Jaarcijfers Halt-sector 2005 blijkt dat het totaal aantal jongeren (Halt en Stop) dat naar een Halt-bureau werd verwezen in 2005 licht is toegenomen (2%). Het aantal onterechte Stop-verwijzingen is in de loop der jaren fors afgenomen, dit wordt mede veroorzaakt door betere samenwerking.

Het aantal Halt-verwijzingen door de politie naar een Halt-bureau is in 2005 licht gestegen ten opzichte van 2004. De stijging betreft 719 verwijzingen, een toename van 3%. Vanaf 2004 daalt het aantal Stop-verwijzingen en is in 2005 nog verder afgenomen. Het aantal verwijzingen is gedaald ten opzichte van 2004 met 219 (10%).
Totaal zijn er 24.163 jongeren en kinderen naar een Halt-bureau verwezen. Bij 22.215 jongeren was dat voor een Halt-afdoening en bij 1.948 kinderen voor een Stop-reactie.

Nadat een zaak in behandeling is genomen is sprake van een Halt-afdoening of Stop-reactie. Het aantal Halt-afdoeningen is toegenomen (15%) in 2005, net zoals het aantal uitgevoerde Stop-reacties (5%). Het totaal aantal Halt-afdoeningen bedroeg 22.122, het aantal Stop-reacties 1.941. Het verschil tussen het aantal verwijzingen en het aantal afdoeningen wordt veroorzaakt door niet in behandeling genomen zaken.
bron: Halt Nederland