Het aantal vestigingen van buitenlandse bedrijven in Nederland is in 2005 gestegen met circa 1,5 procent tot 5.380. Het aantal arbeidsplaatsen bij vestigingen van buitenlandse bedrijven nam vorig jaar af met ruim 2 procent tot ruim 535.000. De meeste banen bevinden zich in de Randstad en Noord-Brabant, terwijl de VS het belangrijkste land van oorsprong is, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Naar sector zijn ICT, logistiek en zakelijke diensten belangrijke banenleveranciers.

Dat blijkt uit het rapport Operations of Foreign Companies in the Netherlands in 2005. Dit rapport geeft de nieuwste cijfers weer van de Database Buitenlandse Vestigingen in Nederland van de Stec Groep, adviesbureau op het gebied van economische ontwikkeling en vastgoed. De database is ontwikkeld in opdracht van de Directie Buitenlandse Investeringen in Nederland (DBIN), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het rapport bevat een overzicht van alle buitenlandse vestigingen in Nederland met ten minste vijf arbeidsplaatsen. Binnenkort presenteert de staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip, haar nieuwe agenda voor de acquisitie van buitenlandse bedrijven.

De VS voert de toplijst aan, zowel in aantal buitenlandse vestigingen als  werkgelegenheid; zon 1.600 vestigingen zorgen voor ruim 30 procent van de werkgelegenheid onder buitenlandse vestigers in Nederland. Het Verenigd Koninkrijk volgt als tweede in aantal gecreëerde buitenlandse banen (16 procent), op de derde plaats staat Duitsland (13 procent). Azië levert bijna 550 vestigingen die zorgen voor 7 procent van het aantal buitenlandse banen. Het belangrijkste donorland uit Azië is Japan (320 vestigingen).

De werkgelegenheid die door de buitenlandse vestigingen wordt gecreëerd, concentreert zich in de Randstad en Noord-Brabant (71 procent van het aantal banen en 72 procent van het aantal vestigingen). De Randstad huisvest 57 procent van het aantal banen onder buitenlandse vestigingen (ruim 300.000 banen). Het aandeel van Noord-Brabant bedraagt 15 procent (bijna 79.000 banen). De noordelijke provincies zijn samen goed voor 5 procent van de vestigingen. Deze leveren ook 5 procent van de totale werkgelegenheid onder buitenlandse bedrijven.

In het rapport is speciale aandacht voor de chemiesector. Een kleine 5 procent van de buitenlandse banen in Nederland wordt gecreëerd door chemiebedrijven. Deze 280 vestigingen creëren meer dan 25.000 arbeidsplaatsen: bij meer dan de helft van deze bedrijven gaat het om productievestigingen (ruim 17.000 banen). De kern van de buitenlandse chemiebedrijven bevindt zich in Zuid-Holland: 35 procent van het aantal banen en 28 procent van het aantal vestigingen is daar geconcentreerd, mede door de aanwezigheid van de Rotterdamse haven. Verder levert Zeeland een belangrijke bijdrage aan het aantal banen (14 procent) in de chemie, vooral dankzij de vestiging van Dow Chemical in Terneuzen.

Naar soort activiteit leveren de bijna 1.400 productie- en assemblagevestigingen nog altijd het grootste aandeel in de werkgelegenheid onder vestigingen van buitenlandse bedrijven (35 procent). Verder bestaat een substantieel aandeel (32 procent) van de bedrijven uit distributie- en groothandelsvestigingen, goed voor 21 procent (ruim 112.000) van het aantal banen bij buitenlandse bedrijven in Nederland. Kantoorvestigers, zoals hoofdkantoren, sales- en marketingkantoren en backoffices, zijn goed voor ruim eenderde van de banen. Nederland telt ruim 450 hoofdkantoren van buitenlandse bedrijven
met 87.000 banen.

De meeste arbeidsplaatsen bij buitenlandse bedrijven komen voor rekening van de sector ICT: 13% van het totale aantal banen. De logistiek is goed voor 12% van de banen bij buitenlandse bedrijven, 10% van het aantal banen kan worden toegerekend aan de sector zakelijke diensten.

bron:EZ