Een op de drie Zeeuwen is actief als vrijwilliger en dat is gemiddeld zo'n drie en een half uur per week. Daarmee is het aantal vrijwilligers in tien jaar tijd iets toegenomen, terwijl de tijd die aan vrijwilligerswerk wordt besteed met een vijfde is verminderd. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek van Scoop naar vrijwilligerswerk in Zeeland, dat in opdracht van de provincie Zeeland is verricht. Op donderdag 23 juni 2005 wordt het onderzoek gepresenteerd in het Spiegeltheater in Middelburg. Gedeputeerde G.R.J. van Heukelom opent de bijeenkomst om 14.00 uur.

In het rapport pleit Scoop ervoor om over 'vrijwillige inzet' te spreken in plaats van over 'vrijwilligerswerk'. De nieuwe vrijwilliger besteedt namelijk minder tijd aan vrijwillige inzet, is minder gebonden aan à©à©n organisatie en is vaak voor meerdere organisaties actief. Het is dan ook beter vrijwillige inzet als kwaliteit in zichzelf te zien en niet, zoals nog vaak gebeurt, als een (goedkope) vorm van arbeid.

Niet alleen vrijwilligers zijn in beeld gebracht, maar ook de organisaties die gebruik maken van vrijwillige inzet en het beleid van de Zeeuwse gemeenten.

In Zeeland zijn bijna 6.000 organisaties die met vrijwilligers werken. Een derde van die organisaties, heeft een (ernstig) tekort aan vrijwilligers. Tweederde heeft behoefte aan een vorm van ondersteuning, waarvoor zij wellicht bij de gemeente of een lokaal steunpunt terecht zouden kunnen.

De gemeenten geven aan dat zij vrijwilligerswerk erg belangrijk vinden. In zeven Zeeuwse gemeenten is een steunpunt vrijwilligers. Daar kunnen organisaties informatie krijgen, een vacature in de vacaturebank plaatsen, apparatuur lenen of een cursus afnemen.

Toch blijken provinciale en gemeentelijke steunpunten slechts bij een minderheid van organisaties bekend te zijn. Scoop pleit er dan ook voor om vrijwilligersorganisaties een duidelijkere rol te geven bij het ontwikkelen van beleid, met als doel de aansluiting tussen de behoefte en de geboden ondersteuning te verbeteren.

bron:Provincie Zeeland