Afgelopen jaar heeft er een lichte stijging plaatsgevonden van het aantal werknemers dat bij hun werkgever een beroep kan doen op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang. Door deze lichte stijging van 1 procent heeft nu bijna driekwart van alle werknemers (73,5 procent) bij hun baas een regeling.

Dit schrijft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer bij de aanbieding van twee onderzoeken naar afspraken over kinderopvang in CAO's en in individuele bedrijven.

In het CAO-onderzoek zijn 317 CAO's (126 grotere en 191 kleinere) nader bekeken. In 91 procent van de grotere CAO's staan afspraken over kinderopvang, een stijging van 1 procent. In de helft van de kleinere CAO's (50 procent) zijn hierover afspraken gemaakt. Vooral het aantal kleinere CAO's met afspraken over een werkgeversbijdrage blijft stijgen: het afgelopen jaar met 6 procentpunt.

Aan het onderzoek onder werkgevers naar de bijdrage voor kinderopvang werkten ruim 5.500 bedrijven mee. Het blijkt dat van werknemers die onder een CAO vallen (dat is ongeveer viervijfde deel van alle werknemers) inmiddels 82 procent een afspraak heeft over een werkgeversbijdrage. Voor de niet-CAO werknemers is dat 39,5 procent.

bron:SZW