Burgers kunnen straks op één plek terecht voor de informatie over en aanvraag van een zorg en een uitkering. Daarmee willen de staatssecretarissen Ross en Van Hoof (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de administratieve lasten voor burgers terugdringen. Door de indicatie-aanvragen van verschillende regelingen te bundelen, hoeven mensen niet steeds dezelfde gegevens te verstrekken voor verschillende voorzieningen. De komende twee jaar wordt de bundeling getest.

Het is de bedoeling dat iedereen die gebruik maakt van een voorziening in de zorg of sociale zekerheid uiteindelijk een indicatiepaspoort krijgt met alle relevante gegevens. Dit maakt bijvoorbeeld herindiceren eenvoudiger. De informatie over zorg- en sociale voorzieningen is straks op één plek te vinden op internet. Daar komt ook een formulier te staan voor het aanvragen van een indicatiebeschikking. Het gaat bij de aanvraag van zorg en sociale zekerheid bijvoorbeeld om een voorziening uit de AWBZ, de Wet maatschappelijke ondersteuning (vanaf 2007) en een bijstandsuitkering.
 
bron:VWS