De aanvraagformulieren voor de zorgtoeslag die de Belastingdienst vanaf deze week verstuurt zijn eenvoudig in te vullen. De meeste zorgtoeslagformulieren (namelijk 60%) zijn reeds vooringevuld en mensen dienen slechts bankrekeningnummer in te vullen, handtekening te zetten en het formulier terug te sturen và³à³r 1 november.

Met name bij ouderen zijn de inkomensgegevens bij de Belastingdienst bekend en was het mogelijk om deze gegevens al in te vullen op de formulieren. Om eind december de eerste uitbetalingen voor de zorgtoeslag te kunnen doen heeft de Belastingdienst eenmalig de handtekening nodig van de aanvrager. Volgend jaar bij de aanvraag van de zorgtoeslag voor 2007 zal automatisch uitbetaald worden als er geen wijzigingen zijn opgetreden in de persoonlijke situatie.

Het invullen van de formulieren is van tevoren uitgebreid getest. Uit de testen bleek dat de kwaliteit van invullen goed was en dat 65-plussers niet meer moeite hebben bij het invullen van de formulieren dan overige groepen. Hulp bij het invullen van de formulieren kunnen de aanvragers krijgen bij de Belastingtelefoon (0800 - 0543) en bij de balie's van de Belastingdienstkantoren. Bovendien kunnen mensen terecht bij 600 hulp- en
informatiepunten, waaronder vak- en ouderenbonden, gemeenten, bibliotheken, verhuurders en zorgverzekeraars. De Belastingdienst is erg tevreden over de samenwerking met de ouderenbonden en met de hulp die deze bonden de ouderen bieden bij het invullen van de formulieren.

bron:MinFin