Burgers die een bijstandsuitkering nodig hebben kunnen volgend jaar vanachter de computer hun gegevens invullen. Burgers kunnen zich via internet al inschrijven voor een baan of een WW-uitkering aanvragen. In 2007 kunnen alle uitkeringsinstanties die betrokken zijn bij de uitkering die gegevens ook elektronisch raadplegen, zodat zij niet steeds opnieuw dezelfde gegevens aan de klant hoeven te vragen. Dat blijkt uit een brief die Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bij het aanvragen van een uitkering gaat het om de intake voor een bijstandsuitkering of WW-uitkering. Door dit eerste contact tussen de klant en de instelling die de uitkeringsaanvraag in behandeling neemt elektronisch te laten verlopen, kan de afhandeling sneller gaan. De instelling beschikt immers al over de meest noodzakelijke gegevens op het moment dat de klant wordt opgeroepen.

De nieuwe mogelijkheden zijn onderdeel van het plan om te komen tot een zogenoemd Digitaal Klantdossier. Daarmee kunnen klanten van gemeenten, CWI en UWV in de toekomst elektronisch hun gegevens over werk en inkomen thuis raadplegen. Door het elektronisch dossier hoeven CWI, UWV en gemeenten niet langer dezelfde gegevens opnieuw op te vragen bij een klant. Op termijn wordt dit ook vastgelegd in de wet.
 
bron:SZW