De verplichting dat in elke apotheek een gediplomeerd apotheker aanwezig is (‘één vent per tent’), blijft in de nieuwe Geneesmiddelenwet gehandhaafd. Minister Hoogervorst is gisteren tijdens het geneesmiddelendebat op dit punt akkoord gegaan met een eis van de Tweede Kamer.  Verder heeft Hoogervorst duidelijk gemaakt dat hij voorlopig vasthoudt aan het systeem dat farmaceutische bedrijven zelf toezicht houden op hun marketingactiviteiten, naast het wettelijk toezicht door de IGZ.

In 2007 wordt het systeem van zelfregulering geëvalueerd. Mocht daaruit blijken dat zelfregulering niet werkt, dan zal Hoogervorst alsnog maatregelen treffen.

Over de verkoop van zelfzorgmiddelen buiten apotheek en drogist wil de Tweede Kamer nog nader worden geïnformeerd. Eind deze week stuurt de minister hierover een nota van wijziging naar de Kamer. Naar verwachting stemt de Tweede Kamer op 21 maart over de nieuwe geneesmiddelenwet.

bron:VWS